Rezultate finale Examen de aptitudini – sesiunea aprilie 2019


 

 


Rezultate Examen de aptitudini, proba scrisă din data de 13 aprilie 2019:


Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 17 aprilie 2019, ora 16.00 – 18 aprilie 2019, ora 16.00, se pot depune contestaţii de către candidatii nepromovați, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admiși la proba scrisă se va susţine în centrele de examen în ziua de 20 aprilie 2019, începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili și contabili autorizați. 


Rezultate examen de aptitudini proba scrisa sesiunea noiembrie 2018

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, proba scrisa din data de 10 noiembrie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 15 noiembrie 2018, ora 12.30 – 16 noiembrie 2018, ora 12.30, se pot depune contestaţii, de către candidatii nepromovati, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/330.88.88.

         Examenul pentru proba orală pentru candidaţii declaraţi admisi la proba scrisă se va susţine in centrele de examen în ziua de 17 noiembrie 2018 începând cu ora 09.00, pe categorii: experţi contabili şi contabili autorizaţi.

Având în vedere preocuparea CECCAR pentru a încuraja dezvoltarea unei cariere în domeniul financiar-contabil, se va organiza o sesiune de examen extraordinară în perioada martie-aprilie 2019.

În scopul sprijinirii efortului stagiarilor de a-și îmbunătăți competențele necesare pentru a promova examenul de aptitudini și pentru a profesa ca expert contabil sau contabil autorizat, ținând cont de rolul important al acestor profesioniști în sprijinirea dezvoltării afacerilor antreprenorilor, precum și de rigorile și exigența impuse de exercitarea acestor profesii în mediul economic actual caracterizat prin digitalizare și globalizare, CECCAR va asigura accesul cu titlu gratuit la sesiuni de pregătire suplimentară în perioada ianuarie-martie 2019 pentru stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunea din noiembrie 2018. Totodată, se va lua în calcul o reducere a taxei de înscriere la aceasta sesiune extraordinară din perioada martie-aprilie 2019.


CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE APTITUDINI SESIUNEA 10 si 17 noiembrie 2018

 

– Cerere de înscriere la examenul de aptitudini (formular tip);

– Copie de pe certificatul de acces la stagiu;

– Copie de pe B.I./C.I.;

– Adeverinţă medicală care să certifice capacitatea de exercitiu deplina (eliberata de un medic specialist psihiatru sau neurolog)

– Certificat de cazier judiciar;

– Copie legalizată de pe diploma de licenţă si de pe diploma de masterat (pentru candidaţii care si-au echivalat examenul de acces) sau de pe diploma de bacalaureat (pentru candidaţii cu studii medii)

– Copie de pe certificatul de căsătorie dacă a intervenit modificarea numelui;

–  2 poze color de 2/2,5.

– Dosar plic.

Depunerea dosarelor se face în perioada 10-23 octombrie 2018.

Taxa de examen este de 175 euro pentru candidaţii experţi contabili, respectiv 125 euro pentru candidaţii contabili autorizaţi. Taxa se calculează în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii şi se achită în momentul depunerii dosarului.


In atentia candidatilor la examenul de aptitudini

Vă informăm că în zilele de 10 şi 17 noiembrie 2018, CECCAR va organiza o nouă sesiune a examenului de aptitudini.

De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul  că stagiarii se pot înscrie pentru susținerea examenului de aptitudini într-o perioada de 3 ani de la finalizarea anului 3 de stagiu, sau într-o perioada de maxim 5 ani cu aprobarea Consiliului Superior al CECCAR.

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii care au finalizat anul 3 de stagiu în anul 2018,  stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini în sesiunile anterioare, precum şi stagiarii care se încadrează în termenul de 3 sau maxim 5 ani de la finalizarea stagiului.

Depunerea dosarelor se va face in perioada 10 octombrie – 23 octombrie 2018.


   Proba orala a examenului de aptitudini se va organiza in data de 18.11.2017 (sambata), la Univ. A.I.Cuza, Corp B FEAA, de la orele 9.00, in sala B417 (etaj 1).

 

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în  data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

 

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 

 

 Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.

Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.


 Cerere inscriere examen aptitudini 2016 , userfiles/Cerere inscriere_examen_aptitudini-2016.doc


Examenul de aptitudini in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si contabil autorizat sesiunea 2016 va avea loc in data

de 06 si 13 noiembrie 2016. Termen depunere dosar : 17.10.2016


Examenul de accces in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si contabil autorizat sesiunea 2016 va avea loc in data

de 02 si 09 octombrie 2016.

Termen depunere dosare examen acces 2016 : 09.09.2016

Documente necesare inscriere examen acces,userfiles/Acte necesare inscrierii la Examenul de Acces.doc

Detalii, conditii examen acces 2016,userfiles/Detalii si conditii obţinerea calităţii de expert, contabil autorizat.doc

Discipline examen acces 2016,userfiles/examen acces 2015-discipline(1).doc

 


Echivalarea Examenului de Acces cu absolvirea unui program de MASTERAT

 Documente si conditii necesare echivalarii examenului de accesuserfiles/Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere.doc

1. Taxe de înscriere la examenele de acces și aptitudini

  • contabili autorizați: 125 Eur.
  • experți contabili: 175 Eur.

2. Taxa echivalare examen acces cu masterul 

  •   experti contabil: 175 EUR

3.  Stagiari:

  • tarif profesional: 150 Eur/an

 


 

Buletin actualitate examen stagiu,userfiles/Buletin actualitate 28 mai examen stagiu(3).pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil/contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoţită de următoarele documente:
- certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină (adeverinţă medicală - medic psihiatru sau neurolog);
- curriculum vitae – formular tip;
- copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare/studii medii cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
- 3 fotografii tip buletin.
- copie act identitate (BI/CI)

Actele trebuie prezentate in ordinea mentionata, in dosar si se depun la Filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveţi domiciliul.

Taxa examen: - 175 euro pentru expert contabil (in lei la cursul zilei)
- 125 euro pentru contabil autorizat (in lei la cursul zilei)
Dosarele de înscriere se depun până la data de 08 septembrie 2014.

Filiala CECCAR Botosani, pentru a veni în sprijinul candidaţilor la acest examen, intentionează organizarea, în perioada premergătoare examenului, de cursuri de pregătire pentru toate disciplinele examenului de acces la stagiu sesiunea 2014.
Pentru cei interesaţi de participarea la aceste cursuri vă rugăm să depuneţi o cerere la sediul filialei din Botosani, str. Calea Nationala nr. 69F, tel. 0231-532112, mail: ceccarbotosani@ceccarbotosani.ro si www.ceccarbotosani.ro.


Examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat se va organiza în zilele de 16 şi 23 noiembrie 2014.

 
Dosarul de inscriere la examenul de aptitudini va cuprinde:
-         cerere tip pentru inscriere la examen;
-         copie de pe certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie - autentificata de filiala;
-         certificat de stagiu (anexa nr. 11) - emis de filiala;
-         copie legalizata de pe diploma de studii universitare (diploma licenta legalizata sau adeverinta licenta legalizata pentru cei care au absolvit in 2014). Pentru stagiarii cu studii medii, copie legalizata de pe diploma de bacalaureat;
-         cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
-         adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina (medic psihiatru sau neurolog);
-         raport de stagiu  (anexa nr. 9) – emis de filiala;
-         2 fotografii tip buletin;
-         copie chitanta taxa examen (taxa examen: experti contabili - 175€; contabili autorizati - 125€)
-         copie BI/CI.
 
Dosarele candidatilor vor fi preluate la sediul filialei Botosani pana la data de 27 octombrie 2014.
 

 Sesiune de examene pentru contabili autorizati, membri activi cu studii superioare

 
Contabilii autorizati, membrii activi ai Corpului, care ulterior indeplinesc conditia de studii superioare pentru a accede la profesia de expert contabil, sustin examenul de admitere la stagiu la disciplinele: contabilitate, audit, evaluare economica si financiara a intreprinderilor si expertiza contabila;
Examenul de admitere la stagiu, pentru categoria mentionata mai sus, va avea loc in ziua de 05 octombrie 2014.
  
Examenul consta intr-o proba scrisa cu subiecte unice pe tara, sub forma de intrebari, studii de caz si probleme de judecata profesionala, la disciplinele contabilitate, audit, evaluare economica si financiara a intreprinderilor si expertiza contabila. Durata pentru elaborarea raspunsurilor, potrivit legii, este de 4 ore.Tematica disciplinelor se poate obtine de la Filiala Botosani.
 
Contabilii autorizati inactivi care au absolvit studii superioare economice au de asemenea posibilitatea de a participa la examen doar in conditiile in care se vor reactiva, conform reglementarilor in vigoare.
 
 Continutul dosarului de inscriere: 
-          cerere tip
-          copie de pe carnetul CECCAR cu viza de exercitare a profesiei pe anul 2014;
-          copie legalizata de pe diploma de licenta;
-          adeverinta de medic neurolog sau psihiatru
-          cazier judiciar;
-          3 poze tip buletin;
-          taxa de inscriere 175 EUR.
 
Inscrierile candidatilor pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu se incheie la data de 06 septembrie 2013.

 
  Continutul dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu - categoria expert contabil
 
Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, absolvenţii cu diplomă ai programelor de masterat organizate de facultăţile de profil trebuie să depună, în termen de un an de zile de la finalizarea cursului, un dosar care să cuprindă următoarele documente:
cerere de înscriere;
- diploma de studii superioare economice, recunoscută de Ministerul, Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (copie legalizată);
- diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată);
- foaia matricolă aferentă programului de masterat din care să reiasă faptul că nota de promovare pentru fiecare disciplină echivalată din programul de învăţământ este cel puţin 7 (şapte);
suplimentul diplomei de licenţă, acolo unde este cazul;
- certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;
- certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
curriculum vitae, completat şi semnat pe proprie răspundere de către solicitant;
copie BI/CI;
 
Taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii) se achita în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Normele C.E.C.C.A.R. în vigoare.
 

Notă: Disciplinele echivalate pentru fiecare program de masterat, la care absolvenţii trebuie să îndeplinească condiţia de minim 7 diferă în funcţie de planul de învăţământ aferent fiecărui program de masterat.

 

 
După verificarea dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu, absolvenţii programului de masterat vor fi înştiinţati cu privire la aprobare/neaprobarea dosarului depus. În situaţia aprobării dosarului solicitanţii vor face demersurile necesare înscrierii la stagiu în cadrul filialei de domiciliu, cu respectarea Normelor C.E.C.C.A.R., respectiv Regulamentul privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărărea Consiliului Superior al CECCAR nr. 00/2000, republicat în Monitorul Oficial nr. 645/2008.
 

Notă : Înscrierea directă la stagiu este condiţionată de aprobarea dosarului depus pentru echivalarea examenului de admitere la stagiu.

 

 
Pentru înscrierea la stagiu începand cu 01 ianuarie a anului 2015, aveţi posibilitatea depunerii dosarului de echivalare, cu documentele menţionate mai sus până la finalul lunii august 2014.
 
Anexam programele de masterat pentru care au fost încheiate protocoale privind echivalarea programelor de studii universitare de masterat cu examenul de admitere la stagiu, în vederea obţinerii calităţii de expert contabil pentru absolvenţii masteratului, persoane cu studii superioare economice,userfiles/Evidenta programe masterat.doc

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009