Adunarea Generală a membrilor filialei CECCAR Botoșani convocată pe 21 martie

În ziua de 21 martie 2022, ora 14.00, la sediul filialei CECCAR Botosani, în sala de curs va avea loc, online, Adunarea generală a membrilor Filialei Botoșani a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2.Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

3.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;

4.Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;

6.Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui și a membrilor din Comisia de disciplină;

7.Alegeri pentru comisia de cenzori;

8.Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14.30, în același loc, online și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

Leave your comment