ANAF va completa Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat cu două noi poziții

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Inițiatorii proiectului menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr. 30/2022 pentru modificarea și completarea art.13 din OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc și pentru completarea art.20^2 alin.(3) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, s-a reglementat că un procentaj de 98,8% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum și din celelalte taxe prevăzute în OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc se constituie venit la bugetul de stat, iar un procentaj de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al Comitetului Olimpic și Sportiv Român și 0,2% ca venit al Comitetului Național Paralimpic.

Procedura de administrare a creanțelor, inclusiv schimbul de informații necesar, se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor și ministrului sportului, care se elaborează la propunerea ANAF.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

c

Leave your comment