Au fost stabilite Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 93/2022 privind restituirea taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule și timbrului de mediu

A fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 342/2023Ordinul nr. 868/1.303/2023 al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Fac obiectul procedurii de restituire sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 93/, reprezentând următoarele taxe și dobânzile aferente: a) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, prevăzută la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011; c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare; d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare; e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a)-d), calculate de la data perceperii acestora și până la data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

au-fost-stabilite-normele-metodologice-de-aplicare-a-oug-nr-93-2022-privind-restituirea-taxei-speciale-s17947

Leave your comment