Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 11 septembrie 2023

Agenda fiscală în următoarele luni

Comisia va publica, la 12 septembrie, propunerea „Întreprinderile din Europa: Cadru pentru impozitarea veniturilor” (BEFIT). Referitor la propunerea pentru combaterea utilizării abuzive a entităților fictive din UE (UNSHELL), activitatea s-a reluat la nivel tehnic la 5 septembrie. Președinția spaniolă își propune să încheie un acord cu privire la propunere la ședința ECOFIN din noiembrie. Într-o propunere de compromis, sugestia președinției spaniole a fost ca directiva să se concentreze pe cele mai evidente cazuri de entități fictive abuzive. Mai mult, UE speră să înregistreze progrese legat de pachetul TVA în era digitală (ViDA). În final, statele membre au început să discute chestiunea ratelor minime de impozitare pentru produsele energetice.

Ședința subcomisiei FISC din 19 septembrie

Subcomisia FISC organizează o audiere, la 19 septembrie, cu titlul „Un nou sistem comun UE pentru evitarea dublei impozitări și prevenirea abuzului fiscal în domeniul impozitelor reținute la sursă”. Prima parte a audierii se va concentra pe impozitele reținute la sursă în contextul în care Directiva privind rambursarea mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă (FASTER) a fost publicată recent, la 19 iunie 2023, de Comisia Europeană. Aceasta va fi urmată de un schimb de opinii cu comisarul Paolo Gentiloni pe tema aspectelor fiscale. Ultimul punct de discuție al audierii FISC se va concentra pe proiectul de raport privind „Rolul politicii fiscale în vremuri de criză”, redactat de eurodeputata Kira Peter-Hansen (Partidul Verde/Alianța Liberă Europeană). Membrii Parlamentului European au analizat recent măsura în care pot fi utilizate noi mecanisme de impozitare temporare pentru a contribui la bugetul UE.

Raport CEPS: Impozitarea întreprinderilor europene în domeniul digital – Drumul către o nouă ordine internațională

La 18 septembrie 2023, Centrul de Studii Politice Europene va organiza un seminar în care se va discuta modul în care se poate ajunge la cooperare internațională în domeniul impozitării întreprinderilor și modul în care Pilonul II va fi implementat în Europa și coordonat cu BEFIT. În februarie 2022, un grup operativ al CEPS a organizat o grupă de lucru formată din experți în domeniu, reprezentanți ai domeniului academic, instituții UE și autorități naționale pentru a analiza soluția pe doi piloni convenită la nivelul OCDE. Raportul „Impozitarea întreprinderilor europene în domeniul digital – Drumul către o nouă ordine internațională” examinează punctele esențiale din proiectarea soluției pe doi piloni convenită la nivelul OCDE. Principalul punct de interes este Pilonul II, întrucât s-au înregistrat mai multe progrese legat de acesta decât de Pilonul I. Raportul înaintează recomandări concrete despre modalitatea de îmbunătățire a funcționării Pilonului II și de implementare a inițiativei „Întreprinderile din Europa: Cadru pentru impozitarea veniturilor” (BEFIT) în UE, punând în evidență importanța simplificării, reducerii costurilor de conformitate și a uniformizării.

FMI: Nu este suficient să ne bazăm pe liste de țări terțe cu risc ridicat în scopuri AML

La 4 septembrie, FMI a publicat un raport de asistență tehnică cu privire la regiunea de nord a Europei și zona baltică. Scopul acestei analize a fost de a examina amenințările și vulnerabilitățile transfrontaliere din domeniul spălării banilor în cele două regiuni în contextul în care cazuri recente de spălare a banilor au relevat riscuri generate de plăți transfrontaliere către sectorul financiar nordic și baltic. FMI a recomandat ca țările să nu se bazeze exclusiv pe listele internaționale de țări cu risc ridicat în scopuri de combatere a spălării banilor (AML). Deși lista AML a Comisiei Europene și listele întocmite de Financial Action Task Force (FATF) sunt „utile, fundamentarea exclusivă pe astfel de liste pierde din vedere specificitatea țării pentru o evaluarea cuprinzătoare a riscurilor de supraveghere”, precizează FMI în raport. Raportul FMI, alături de analiza referitoare la listele AML întocmite de Comisie și FATF, ar putea fi util pentru țările din regiunile nordice și baltice care fac parte din UE, întrucât întreaga Uniune se află în proces de evaluare a cadrului său general AML. Mai mult, autoritățile europene de supraveghere au descoperit recent deficiențe în abordarea europeană privind AML față de țările terțe. Așadar, experții fiscali europeni discută măsura în care țările terțe care implementează eficient standardele internaționale AML ar putea reprezenta un etalon al unui viitor criteriu privind beneficiarii reali pentru lista de jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.

Simpozionul UE în domeniul fiscalității din 24-25 octombrie 2023

La 24 (după-amiază) și 25 (întreaga zi) octombrie 2023, Parlamentul European va organiza alături de Comisia Europeană cel de-al doilea simpozion UE în domeniul fiscalității, cu tema „Viitorul fiscalității în UE: provocările viitoare și schimbările necesare”. Acest eveniment va reuni miniștri de finanțe, parlamentari europeni și naționali, decidenți la nivel înalt, reprezentanți ai mediului academic și ai societății civile pentru a discuta structura fiscală pentru viitor, procesul decizional privind fiscalitatea, impozitul pe profit pentru întreprinderi și rolul fiscalității în promovarea competitivității și corectitudinii. Înregistrează-te acum!

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile fiscale europene și evoluțiile colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.