Rezultate finale Examen aptitudini sesiunea mai 2021

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 28-30 mai 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri:

Expert contabil – click aici
Contabil autorizat –  click aici
Potrivit art.37, alin.(1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizatîn termen de 90 de zile de la data afișării rezultatelor finale, candidații admiși la examenul de aptitudini au obligația finalizării formalităților de înscriere ca membru CECCAR.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

  • Formulare de înscriere;
  • Cazier judiciar;
  • Adeverință medicală: “Apt pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat”;
  • Adeverință din care să reiasă locul de muncă și funcția;
  • Copie C.I. cu domiciliul în București;
  • Certificat căsătorie (după caz);
  • 2 fotografii tip C.I.

Dovada achitării taxa de înscriere în Tabloul Corpului în contul CECCAR Filiala Botosani RO37BTRLRONCRT0V25815609, deschis la banca Transilvania:

  • 40 Euro/expert contabil (cv. în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății);
  • 20 Euro/contabil autorizat (cv. în lei la cursul BNR din ziua efectuării plății);
  • ulterior aprobării înscrierii în Tablou, se va achita cotizația fixă pentru anul 2021, proporțional cu lunile rămase până la finele anului, conform statutului declarant prin intermediul Raportului de activitate ce se va depune în calitate de membru nou.

Dosarul de înscriere cuprinzând toate documentele de mai sus, se va depune la sediul CECCAR Filiala Botosani. După aprobarea înscrierii în cadrul CECCAR, se va elibera carnetul de membru și autorizația de exercitare a profesiei, ocazie cu care veți primit datele de conectare în platforma de raportare a CECCAR, pentru a depune raportul de activitate în calitate de membru nou înscris, în vederea validării statutului declarant pentru anul 2021.

Leave your comment