ANAF: Modelul formularelor utilizate de instituțiile financiare pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare în scopul realizării schimbului de informații în temeiul instrumentelor juridice de drept internațional la care România este parte, în consultare publică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională proiectul de ordin pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate de instituțiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, în conformitate cu prevederile Directivei 2014/107/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, transpusă în Codul de procedură fiscală, la art. 291 alin. (4), cu Legea nr. 70/2016 pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturi financiare (Standardul Comun de Raportare – SCR), precum și cu Legea nr. 233/2015 privind ratificarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și pentru implementarea FATCA, instituțiile financiare raportoare (IFR) din România au obligația de a raporta anual către ANAF informații privind conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți conform art. 62 alin. (1), alin. (3), respectiv art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

d

Leave your comment