Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari
Alexandru Viorel Ciubotaru Gheorghe Terciu Danuta

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Maga Gheorghe Buhaianu Alina Claudia Branzei Cornelia Mariana
Chioaru Gheorghe Cront Angela
Onceriu Sorin Drobota Ioan
Timischi Liliana Gheorghita Radu
Rosca Rodica

Comisia de cenzori

Membru titular
Dascalescu Eugenia

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Alexandru Viorel Venedict Dumitru
Olteanu Mihai Cornel
Rotaru Sonia
Sorescu Gheorghe
Humelnicu Dan Augustin

Executivul filialei

Persoana cu atributii privind coordonarea activitatii filialei, Sef birou administrativ Sef birou evidenta Tablou si DPC
Suleap Gabriela Buzila Dana Mihaela

Auditor

Auditor de calitate
Rotaru Sonia