Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Depunerea contestatiilor impotriva procesului verbal al Comitetului de nominalizare se face la Consilul Superior in termen de o zi lucratoare de la afisarea procesului verbal.-termen 1 martie, ora 16:00.

Solutionarea contestatilor de catre Consilul Superior se face in termen de doua zile de la inregistrarea acestora.

 

 

 

 

Procesul de votare va avea loc la sediul Filialei CECCAR BOTOȘANI, Calea Națională nr. 69 F, în zilele de 12-13 martie 2024, în intervalul orar 10:00-18:00.

Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membru supleant
Dascalescu Eugenia Olteanu Mihai Cornel Merghidan Constantin Ovidiu Pascariu Aurica Laura

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Padurariu Victor Diaconu Mihaela Ciubotaru Gheorghe
Mihaiuc Constantin Cront Angela
Liahu Doru Craciun Maria
Timischi Liliana Marianciuc Viorica
Rosca Rodica

Comisia de cenzori

Membru titular
Terciu Danuta

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Alexandru Viorel Venedict Dumitru
Olteanu Mihai Cornel
Rotaru Sonia
Merghidan Constantin Ovidiu
Humelnicu Dan Augustin

Executivul filialei

Persoana cu atributii privind coordonarea activitatii filialei, Sef birou administrativ Sef birou evidenta Tablou si DPC Sef birou stagiu si pregatire profesionala
Suleap Gabriela Buzila Dana Mihaela Hagiu Simina-Narcisa

Auditor

Auditor de calitate
Rotaru Sonia