Contribuția profesioniștilor contabili la economia circulară în contextul regândirii modelelor și strategiilor de afaceri pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile

Economia circulară reprezintă un sistem economic care întreține un flux circular de resurse regenerând, păstrând sau contribuind la valoarea acestora. Modelele de afaceri circulare implică strategii de limitare, încetinire, încheiere și regenerare a ciclurilor de resurse. Acestea sunt necesare pentru a asigura sustenabilitatea resurselor și a naturii și pentru a atinge o dezvoltare durabilă.

Cu toate acestea, schimbarea gândirii tradiționale referitoare la modelele de afaceri lineare față de care economiile au devenit dependente poate fi o sarcină dificilă. Acest demers implică regândirea valorii, a impactului și riscului într-o lume în care materiile și produsele pot fi menținute în uz cât mai mult posibil pentru a elimina risipa și poluarea.

Gândirea circulară are implicații asupra aplicării principiilor contabile și financiare, de exemplu, deprecierea activelor până când acestea nu mai au nicio valoare nu furnizează stimulente pentru trecerea la modelele de afaceri circulare. Contabilii trebuie să poată lua decizii care depășesc nivelul valorii financiare generate.

Circularitatea implică inovație în modelele de afaceri și în modul de utilizare a resurselor, precum și în managementul financiar și în contabilitate. Modelele circulare nu sunt încă o practică obișnuită în rândul companiilor sau profesioniștilor contabili, iar beneficiile acestora nu sunt bine înțelese. Pe de altă parte, toate aceste riscuri generate de utilizarea nesustenabilă a resurselor pot fi transformate în oportunități prin strategii și modele de afaceri inovative.

În cadrul publicației Contribuția profesioniștilor contabili la economia circulară, IFAC tratează tema economiei circulare și analizează oportunitățile și provocările conexe, oferind un rezumat al informațiilor cuprinse într-un raport emis de The Royal NBA și Circle Economy, două entități membre ale Coalition Circular Accounting (CCA). Obiectivul CCA este de a identifica și depăși provocările de ordin contabil și financiar care împiedică tranziția la o economie circulară, organizația fiind compusă din numeroși experți și oameni de știință din domeniul financiar-contabil și juridic.

Documentul este disponibil în limba română și poate fi accesat la secțiunea Publicații-Organisme Internaționale-Alte documente de interes de pe site-ul CECCAR.

a