MF propune modificări la modelul autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de Ordin publicat pe site-ul instituției, modificarea OMFP nr. 158/2015 privind aprobarea modelului autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale. Inițiatorii menționează în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Comercializarea, service-ul și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României sunt permise numai după obținerea autorizației de distribuție emise de Comisie (Comisia de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic, n.r.)”. În aplicarea dispozițiilor art. II alin. (9) din OUG nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea OUG nr. 28/1999, potrivit cărora modelul autorizației menționate se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor, a fost emis OMFP nr. 158/2015, conform căruia autorizația de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale se semnează de președintele Comisiei și se ștampilează.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

mf-propune-modificari-la-modelul-autorizatiei-de-distributie-a-aparatelor-de-marcat-electronice-fiscale-s17850

Leave your comment