Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 13 mai 2024

ETAF pune întrebări eurodeputaților despre viziunea lor asupra viitorului alegerilor europene

Cu o lună înainte de alegerile europene, European Tax Adviser Federation (ETAF) a publicat miercuri, 8 mai, o ediție specială a buletinului informativ dedicat acestui eveniment. „Viitoarele alegeri europene, care vor avea loc între 6 și 9 iunie, vor contribui, fără îndoială, la profilul viitorului democrației în Europa. Acest eveniment va fi o ocazie excepțională pentru noi toți de a decide colectiv asupra direcției viitoare pe care dorim să o imprimăm Uniunii Europene. Philippe Arraou, președintele ETAF, a spus in discursul introductiv: „Deși este ceva comun acum, nu trebuie să uităm nicio clipă cât de prețioasă este democrația: este suma eforturilor colective și a unei responsabilități colective în care toți avem un rol de jucat”. Pentru a marca acest eveniment, ETAF le-a pus întrebări eurodeputaților Lídia Pereira (PPE, Portugalia), Alfred Sant (S&D, Malta), Dragoș Pîslaru (Renew Europe, România) și Kira Marie Peter-Hansen (Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană, Danemarca) cu privire la viziunea lor asupra viitorului Parlamentului European și a politicii fiscale europene, precum și cu privire la valoarea pe care o acordă reglementării activității de consultanță fiscală în statele membre. Interviurile au fost realizate în scris și reproduse cu fidelitate.

Comisia Europeană lansează o consultare publică privind eficiența DAC2-6

Comisia Europeană a deschis marți, 7 mai, mult-așteptata consultare publică pentru a evalua eficacitatea și relevanța continuă a Directivei privind cooperarea administrativă în materie fiscală (DAC) și a amendamentelor sale ulterioare (de la DAC2 până la DAC6). Evaluarea, care este solicitată chiar de DAC la fiecare cinci ani, va evalua dacă domeniul de aplicare și scopul DAC sunt încă relevante. De asemenea, va evalua dacă schimbul de informații este utilizabil în ceea ce privește exhaustivitatea, calitatea și caracterul oportun. Se va acorda o atenție specială potențialelor propuneri de reducere a sarcinii de raportare în contextul DAC, în conformitate cu angajamentul Comisiei de a raționaliza și simplifica cerințele de raportare pentru întreprinderi și administrații. Evaluarea va acoperi anii 2018-2022, iar apoi modificările succesive care vor include schimbul de informații privind conturile financiare (DAC2); deciziile fiscale transfrontaliere și acordurile privind stabilirea prețului în avans (DAC3); rapoartele pentru fiecare țară în parte (DAC4), anumite informații privind combaterea spălării banilor (DAC5) și acordurile transfrontaliere raportabile (adică acelea care prezintă un indiciu privind un posibil risc de evitare a obligațiilor fiscale) (DAC6). Comisia a precizat că evaluarea va examina, în special, semnele distinctive pentru schimbul de informații privind acordurile transfrontaliere potențial dăunătoare introduse de DAC6. Rezultatele consultării publice vor sta la baza raportului final de evaluare, așteptat în T3 2024. Părțile interesate pot trimite feedback la Comisia Europeană până la 30 iulie 2024.

Planurile de administrare a direcțiilor generale ale Comisiei Europene pentru anul 2024

Direcțiile generale ale Comisiei Europene au publicat miercuri, 8 mai, planurile lor de administrare pentru 2024, care oferă o bună imagine de ansamblu a domeniilor de lucru în lunile următoare. Planul Direcției generale pentru Impozitare și Uniune Vamală (TAXUD) arată că, în 2024, se va concentra pe sprijinirea negocierii propunerilor aflate în discuție (și anume, BEFIT, HOT, TP, UNSHELL, MAI REPEDE, ViDA). DG TAXUD va propune, în special, măsuri pentru a reflecta activitatea OCDE de standardizare a informațiilor și pentru ca o administrație fiscală să efectueze o evaluare adecvată a riscurilor (DAC9). De asemenea, Comisia va prezenta spre adoptare o propunere de modificare a cadrului general de cooperare administrativă în domeniul TVA pentru a consolida capacitatea Eurofisc de a lupta împotriva fraudei în domeniul TVA și de a înlătura barierele din calea schimbului de informații privind TVA cu alte autorități (și anume, Europol, OLAF și EPPO). Planul arată că DG TAXUD va rămâne în strânsă legătură cu statele membre și cu alte părți interesate pentru a discuta posibilele modalități de tratare sau de atenuare a implicațiilor fiscale ale muncii transfrontaliere de la distanță și ale muncii mobile și va continua să studieze politica fiscală în sectorul financiar. În ceea ce privește DG pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri (GROW), se va concentra și pe implementarea inițiativelor în curs. În plus, DG GROW va acorda o atenție deosebită propunerilor care vizează reducerea sarcinilor pentru cetățeni și întreprinderi, în special raționalizarea obligațiilor de raportare, cu un accent puternic pe IMM-uri, potrivit planului.

Miniștrii de finanțe din UE vor încerca să ajungă la acorduri privind ViDA și FASTER la 14 mai

Miniștrii de finanțe ai UE se vor reuni marți, 14 mai, la Bruxelles, cu scopul de a încerca să ajungă la un acord privind două dosare fiscale: propunerea de a face scutirea de impozite reținute la sursă mai rapidă și mai sigură (FASTER) și pachetul privind TVA-ul în era digitală (ViDA). În ceea ce privește propunerea FASTER, este foarte probabil să se ajungă la un acord cu privire la ultimul text de compromis, deoarece principala problemă deschisă este acum rata de capitalizare a pieței care ar permite statelor membre să nu aplice anumite dispoziții ale propunerii, un număr mic de state membre având încă rezerve, potrivit unei note a Președinției belgiene a Consiliului UE. În ceea ce privește pachetul ViDA, un acord este puțin mai incert, deoarece, în cursul reuniunii lor de miercuri, 8 mai, ambasadorii statelor membre la UE nu ar fi ajuns la o concluzie, iar Estonia își menține îngrijorările cu privire la regimul de furnizori presupus pentru platforme. Cea mai recentă propunere de compromis privind directiva poate fi consultată aici, iar regulamentul poate fi consultat aici. Propunerile de compromis sunt însoțite de o notă a Președinției belgiene și de o declarație a Comisiei Europene. La 14 mai, miniștrii vor face un schimb de opinii cu privire la situația actuală a implementării Mecanismului de redresare și reziliență (RRF), vor discuta situația actuală a impactului economic și financiar al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și vor aproba concluziile privind provocările legate de sustenabilitatea fiscală ce decurg din îmbătrânirea populației și concluziile privind educația financiară care au ca scop să contribuie la realizarea uniunii piețelor de capital.

Acordul privind sancțiunile impuse de UE asupra activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina

Ambasadorii statelor membre la UE ar fi ajuns miercuri, 8 mai, la un acord de principiu privind propunerea legislativă de mobilizare a profiturilor generate de activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei în UE de la începutul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Concret, statele membre cu depozitari centrali de titluri de valoare care dețin mai mult de un milion de active în Banca Rusiei vor trebui să aloce aceste profituri, estimate la un total de aproximativ 3 miliarde de euro pe an, după cum urmează: 90% din sumele colectate vor fi direcționate către European Peace Facility (EPF) și 10% către Ukraine Facility prin intermediul bugetului UE. Acordul trebuie aprobat oficial în cadrul reuniunii Ecofin din data de 14 mai.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

 

etaf-1

Leave your comment