PROGRAM AUDITOR DE CALITATE IN PERIOADA 05.01.-09.01-2024

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință faptul că, în perioada 05.01.-09.01.2024, auditorul de calitate este în concediu de odihnă.

In vederea asigurării continuității activității de auditare a rapoartelor de expertiză contabilă judiciară in perioada mentionata, verificarea lucrărilor și acordarea vizei auditului de calitate va fi realizată, în aceste situații excepționale, de către Directia de specialitate din cadrul CECCAR Bucuresti (DUANPAC).

Procedura aplicabilă este următoarea:

-          rapoartele de expertiză contabilă judiciară vor fi prezentate de experții contabili în cauză, la sediul filialei, iar acestea vor fi transmise de filială, împreună cu declarațiile de independență ale experților contabili desemnați/consilieri, scanate, la adresa de e-mail a direcției de specialitate.

-       auditorul de calitate din cadrul DUANPAC va înregistra lucrările de expertiză contabilă auditate, în Registrul de evidență al filialei CECCAR  București, transmițând filialei dumneavoastră, prin e-mail, prima pagină a raportului de expertiză contabilă, conținând viza auditului de calitate însoțită sau nu de Referat, după caz (scanate);

-       eventualele recomandări întocmite de DUANPAC, în acord cu  prevederile Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, de refacere a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, vor fi comunicate filialei, spre a fi aduse la cunoștință experților contabili în cauză;

-       precizăm că nu este permisă corespondența directă a experților contabili cu DUANPAC; lucrările de expertiză contabilă judiciară trebuie prezentate de către experții contabili la sediul filialei (nu prin email), iar transmiterea acestora către DUANPAC se realizează prin poșta electronică doar prin intermediul filialei.

Leave your comment