Noi reglementări în domeniul achizițiilor publice, al achizițiilor sectoriale și al concesiunilor de lucrări și servicii

Executivul a adoptat o HG care vizează modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin HG nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin HG nr. 867/2016.

Actul normativ aprobat modifică și completează cadrul legal în domeniul achizițiilor publice, al achizițiilor sectoriale și al concesiunilor de lucrări și servicii, în vederea corelării prevederilor legislației secundare cu cele privind legislația primară. „Modificările aduse sunt armonizate în conformitate cu prevederile europene în vigoare”, se menționează într-un comunicat al Guvernului.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

noi-reglementari-in-domeniul-achizitiilor-publice-al-achizitiilor-sectoriale-si-al-concesiunilor-s17875

Leave your comment